SIP 2024: Line-Up

Hei de detailléierte Programmflyer vun der Soirée d’Information sur la Psychologie 2024.

Dëst Joer wäert och erëm d’Librarie Promoculture ee Stand op der Soirée hunn. Bei hinnen hutt dir d’Méiglechkeet eng flott Auswiel vu techneschen a wëssenschaftleche Bicher ze kafen. Méi Informatioune fannt dir op hirer Internetsäit:
https://librairiepromoculture.lu/web/qui-sommes-nous/

Och des d’Joer huet eis de Springer Verlag mat flotte Psycho-Bicher verwinnt, déi dir op der Soirée gewanne kennt! Et wäert sou oflafen, dat jiddereen een Tombola Lous am Ufank vun der Soirée krit, an um Schluss 3 glécklech Gewënner gezu wäerte ginn, déi sech ee vun de Bicher aussiche kennen.