Student Area

LU – Ënnert dëser Rubrik fënns de verschidden Informatiounen, déi mir eisen Memberen zur Verfügung stellen.

Den Moment fënns de hei d’Bourse de stages, déi der bei der Sich no enger Stage-Platz hëllefen kann. Als Member kanns de ënnert der Rubrik „Bourse de stages“ eis Bourse consultéieren. Ënnert der Rubrik „Een Stage areechen“ fënns de en Formulaire, mat deems de eis en Stage eraschécken kanns, fir dat mir eis Bourse kënnen aktualiséieren. Dann steet der och den „Guide des structures psychiatriques“ vum Gesondheetsministère zur Verfügung. Dobäi handelt sech  em eng Broschür, déi en schnellen an gutt resuméierten Iwwerbléck iwwert d’psychiatresch Ariichtungen zu Lëtzebuerg gëtt.

Schliisslech fënns de ënnert der Rubrik „Linksammlung“  och nach eng Sammlung vun nëtzlechen Links iwwert déits de dech iwwer eng ganz Rei Uni’en, Studentenorganisatiounen an Beruffsverbänn am Beräich vun der Psychologie informéieren kanns.

Fir méi genau Informatiounen, einfach déi respektiv Kategorien uklicken!

 

DE – Unter dieser Rubrik haben wir dir verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt.

Hier findest du momentan die Praktikumsbörse („Bourse de stages“), welche dir bei bei Suche nach Praktika helfen kann. Unter der Rubrik „Bourse de stages“ kannst du die Praktikumsbörse konsultieren und unter der Rubrik „Een Stage areechen“ findest du ein Formular, mit welchem du uns ein Praktikum zuschicken kannst. Ausserdem steht dir der Wegweiser für psychiatrische Einrichtungen („Guide des structures psychiatriques“) des luxemburger Gesunheitsministeriums zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine Broschüre, welche einen schnellen und gut resümierten Überblick über die verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen in Luxemburg gibt.

Schliesslich findest du unter der Rubrik „Linksammlung“ eine ganze Reihe an nützlichen Links, über welche du dich über Universitäten, Studentenorganisationen und  Berufsverbände informieren kannst.

Für genauere Informationen, einfach die respektiven Kategorien anklicken!

Geschützt: D’Bourse de stages

Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Beitrag ist.

Een Stage areechen

LU – Hei hues du elo d’Méiglechkeet der ALEP an och den (zukünftegen) Psychosstudenten ee bëssen ënnert d’Äerm ze gräifen. Dat eenzegt wat du dofir maache muss, ass dëse Formulaire auszefëlle fir dat mir eis Bourse de Stage weider ausbaue kënnen. Schëck den ausgefëlltenen Formulaire dann un d’E-Mail-Adress kitty.ewen@alep.lu. Villmools Merci! -> Hei klicken fir den …

Guide des structures psychiatriques

-> Hei klicken fir den Guide des structures psychiatriques!

Linksammlung

Universitéiten an Héichschoulen Lëtzebuerg (Uni.lu): Bachelor en Psychologie: https://wwwen.uni.lu/studies/flshase/bachelor_en_psychologie_academique Master en Psychologie: https://wwwen.uni.lu/formations/flshase/master_in_psychology_academique Master en Psychotherapie: https://wwwen.uni.lu/formations/flshase/master_in_psychotherapy_professionnel Erasmus Uni.lu: https://wwwde.uni.lu/studierende/mobilitaet/outgoing_students/erasmus_studium Däitschland: Studienführer der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGS): http://www.dgps.de/index.php?id=64 Schwäiz: Universität Basel: https://psychologie.unibas.ch/de/home/ Universität Fribourg http://www.unifr.ch/psycho/de Universität Bern http://www.psy.unibe.ch/ Universität Zürich http://www.psychologie.uzh.ch/de.html Éisterräich: Universität Wien: https://psychologie.univie.ac.at/ Universität Innsbruck: https://www.uibk.ac.at/psychologie/ Universität Graz: https://psychologie.uni-graz.at/ Belsch: Le Cercle …