Return to Student Area

Q&A – Psychotherapie zu Lëtzebuerg

Well an dësem Moment vun der Transitioun zur Unerkennung vum Psychotherapeut, d’Akraafttrieden vum neie Gesetz an de Verhandlunge mat der CNS (vir nëmmen e puer Prozesser ze nennen) vill Onkloerheeten zum Thema «Psychotherapie zu Lëtzebuerg» bestinn, huet d’ALEP bei verschiddenen Institutiounen an Strukturen nogefrot, wéi et aktuell em dës Thematik steet.

Mir soen op dëser Platz gären all deene Parteie Merci, déi eis heibäi gehollef hunn:

SLP
Universitéit Lëtzebuerg
CEDIES
AVM Lëtzebuerg

 

Dës Zesummestellung vun Informatioune fannt dir hei op Däitsch an op Franséisch:

Q&A – Psychotherapie zu Lëtzebuerg (DE)

Stand: 5.09.2019 1. Übersicht zum Beruf Was ist der Unterschied zwischen Psychologe, Psychotherapeut und Psychiater in Luxemburg? Im Alltag werden die Begriffe Psychologe, Psychiater und Psychotherapeut oft als Synonyme verwendet, dabei sind dies drei unterschiedliche Berufe. Ein Psychologe ist eine Person, die mindestens einen Master in der Psychologie hat und im Bereich der Beratung, Coaching, …

Q&A – Psychotherapie zu Lëtzebuerg (FR)

1. Aperçu du métier Quelle est la différence entre un psychologue, un psychothérapeute et un psychiatre au Luxembourg ? Dans la vie quotidienne, les termes psychologue, psychiatre et psychothérapeute sont souvent utilisés comme synonymes, mais ce sont trois professions différentes. Un psychologue est une personne qui détient au moins une maîtrise en psychologie et qui …