SIP Speaker 3: Xavier Krein

Och een interessante klinesche Beräich an der Psycho ass d’Aarbecht mat Jugendlechen déi Strofdote begaangen hunn a dunn vum Gericht an de CSEE placéiert ginn. D’CSEE ass wéi den Numm scho seet eng sozialpedagogescht Zentrum, bei dem d’Zil ass, Jugendlecher erëm op ee riichte Wee ze bréngen an an een net-delinquenten Alldag ze reintegréieren.
Wann s du Loscht krit hues méi ze erfueren, dierfs du eisen 3. Speaker net verpassen, deen do schafft! De Här Krein huet säi Studium ze Liège absolvéiert a spezialiséiert sech grad an der kognitiver Verhalenstherapie.