Schéi Feierdeeg!

D’ALEP hofft dat dir schéi Chrëschtdeeg hat a wënscht iech weiderhin ee gudde Rutsch an dat neit Joer!