BelvalExpress Theater

“My Mental Misfortune”
Enter the Recovery Fortune and get the help you need…
If you are on the list…

De BelvalExpress Theater vun der Uni Letzebuerg ka mat Freed hiert neit Theaterstéck virstellen, wat de 1.12. um 19h am CUBE ze Belval presentéiert gëtt!

D’Umeldung ass first come, first served:  Schréiwt eis op wann dir ee Umellungslink wellt. Et freeët ee sech iech begréissen ze dierfen, wann dir op der Lescht stitt… 🎭

Puer Informatiounen zum Inhalt: D’Stéck ass eng Tragicomedy dat d ‹Thematik vu mentalen Erkrankungen a mentaler Gesondheet adresséiert, als och hir Platz an der haiteger Gesellschaft. 🧠👥  D’Stéck wäert op Englesch gehaale ginn.

Hope to see you!

———-

“My Mental Misfortune”
Enter the Recovery Fortune and get the help you need…
If you are on the list…

The BelvalExpress Theatre is pleased to announce its new play to be performed at the CUBE Belval on December 1st at 19:00.

Registration is first come, first served:  Drop us a message on if you want a registration link. They are happy to welcome you in, if you are on the list… 🎭

Some information about the play: The play is a tragicomedy that addresses the issue of mental disorders and mental health, as well as their place in today’s society 🧠👥 The piece will be held in English.

Hope to see you!