Soirée d’Information sur la Psychologie 2018

Den Comité vun der ALEP freet sech, iech op en Neits d’Soirée d’Information sur la Psychologie unzekënnegen, déi dëst Joer den 20. Abrëll ab 19:00 Auer am Haaptsiège vun der BGL BNP Paribas um Kierchbierg (50, avenue J-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg) stattfënnt. Och fir d’Editioun 2018 konnten mer erëm eng ganz Rëtsch interessant Intervenanten gewannen, déi am Laf vum Owend hiren psychologeschen Fachberäich virstellen wäerten. Den Owend fänkt wéi gewinnt mat enger Presentatioun vum Bachelor en Psychologie op der Uni Lëtzebuerg un, dëst duerch den Studiendirekter Prof. Dr. André Melzer. No den Presentatiounen hutt der dann d’Méiglechkeet, iech mat den Intervenanten an eis iwwert den Beruff an den Studium vun der Psychologie ze ënnerhalen, an all är Froen ze stellen, déi der schonn ëmmer stellen wollt.

Den Entrée ass gratis an dir kënnt natierlech och Famill, Kolleegen an all aaner interesséiert Persoun op dësen Owend matbrëngen. Unmellen kënnt der iech per Facebook (https://www.facebook.com/events/255053995030412/) oder per E-Mail op contact@alep.lu.

Hei dann och den kompletten Programm vum Owend:

19h00 – 19h40 : Mot de bienvenue

Présentation de l’ALEP et de ses partenaires

Mot d’introduction de la part de

Monsieur Thierry Schuman

Psychologue, membre du comité de direction et responsable de la Banque de Détail et des Entreprises à Luxembourg de BGL BNP Paribas

 

19h40 – 21h15 : Présentations des psychologues intervenants 

Monsieur Prof. Dr. André Melzer

Présentation de l´Université du Luxembourg et du Bachelor en psychologie

Madame Lisa Schiltz-Clees

Psychothérapeute en libéral et thérapie familiale au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique

 Enseignante vacataire à l’Université du Luxembourg

 Madame Dr. Aurélie Duveau

Psychologue du travail au Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM)

Madame Elisabeth Wohlgenannt

Psychothérapeute en libéral et dans les soins palliatifs de l’a.s.b.l. Omega 90

 

21h15 – fin :  Échange libre entre psychologues, élèves et étudiants ; offre d’informations sur les études en psychologie et la vie étudiante par l’ALEP ; Vin d’honneur & Tombola

 

 

Flyer Soirée d’Information sur la Psychologie 2018