Soirée d’Information sur la Psychologie 2022 – Programme detaillée

Hei de detailléierte Programm vun der Soirée. Am Laf vun der nächster Woch wäerte mir eis Speakeren och nach eng kéier a Form vu kuerze Steckbréiwer virstellen. Sieft gespaant!