New Year Pub-meeting 2nd January 2016

Join the ALEP for some drinks for the New Year in a cosy atmosphere. The New Year pub-meeting is the ideal occasion to meet your psychology-student colleagues in the new year. So don´t hesitate and feel free to visit us for the New Year, on 2te January 2016 at 8pm in the Independant Café, 6, …

Continue reading

19 décembre 2015: Assemblée Générale de l’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie (ALEP)

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie (ALEP) qui se tiendra le samedi, 19 décembre 2015 à 18h00 au Campus Belval de l’Université du Luxembourg, Maison des Sciences Humaines, dans la Black Box. L’ordre du jour sera le suivant : 1) …

Continue reading

Pub-meeting 5th november 2015

The ALEP invites you for some drinks in a cosy atmosphere. The pub-meeting is the ideal occasions to meet some of your psychology-student colleagues beyond the everyday life of campus. Without coercion, we offer the possibility of an exchange of ideas and many more with likeminded fellow suffers. So don’t hesitate and feel free to …

Continue reading

REFRESHED: Bourse de stage

Léif Member a Frënn, Eis Bourse de stages gouf opgefrescht an enthält elo nach mei Informatiounen iwwer d’Stagen déi eis fréier an aktuell Member schon all gemaach hunn. An anere Wieder fannt dir Infoen iwwer d’Land an d’Institutioun, wéi och iwwer déi zoustänneg Persounen vun dem jeeweilegen Stage. A selbstverständlech ass och ee klengen Text …

Continue reading

ALEP stellt sech vir, den 2. Oktober 2015

Liebe Psychologiestudenten und Psychologiestudentinnen, Die Alep (Association luxembourgeoise des étudiants en psychologie) organisiert am Freitag, den 02. Oktober 2015 um 18:00h eine kleine Willkommensfeier. Bei einem gemütlichen Zusammensein (für Essen und Getränke ist gesorgt) erhaltet Ihr die Möglichkeit uns kennenzulernen. Wir gehen selbstverständlich auf alle möglichen Fragestellungen ein, die euch vielleicht bis dato beschäftigen aber …

Continue reading

SAVE THE DATE: 4ème Journée Luxembourgeoise de la Psychologie