Rapport: Assemblée Générale ordinaire 2018

De 27. Oktober huet erëm déi jäerlech Assemblée Générale ordinaire vun der ALEP stattfonnt. Nodeems dat vergaangent Joer mat de Rapport’en vu President, Sekretär an Tresorière Revue passéiere gelooss gi war, huet eise Presi, de Sam e klengen Ausbléck op dat neit Joer ginn, ier et dunn em d’Decharge vum alen an uschléissend em d’Wiel vum neie Comité gaangen ass. Mir freeën eis, iech heimat de …

Continue reading

Assemblée Générale Ordinaire 2018

Léif Memberen, D’ALEP freet sech, iech op seng jäerlech Assemblée Générale Ordinaire zu invitéieren, déi dëst Joer de 27. Oktober um 15h00 an der Maison du Savoir um Campus Belval vun der Uni Lëtzebuerg, Sall 4.300 stattfanne wäert.       -> Den Ordre du Jour vun der AG fannt der hei! Wann der net selwer un der …

Continue reading

Infobroschür «Psychologie studéieren – Wat muss ech wëssen?»

Iwwert de Summer huet d’ALEP eng Infobroschür ausgeschafft, déi sech speziell un zukünfteg Psychologiestudente riicht an e sëllechen Informatioune souwuel zu Opbau vum Studium vun der Psychologie am Allgemengen, wéi och zu de Spezifizitéite vum Studium a verschiddene Länner enthält. Ab der Foire de l’étudiant am November wäerte mer ufänken, d’Broschür systematesch op allen Informatiounsveranstaltungen, wou mer …

Continue reading

WICHTIG: Änderung der Mitgliedschaftsgebühren

Der Vorstand der ALEP hat entschieden, die Mitgliedschaftsgebühren in Höhe von 15 Euro (De Psycho-lo-Abonnement) für das Jahr 2018-2019 abzuschaffen. Die daraus resultierende Vereinheitlichung des Mitgliedschaftsbeitrages auf 10 Euro beinhaltet, dass von nun an sämtliche Mitglieder automatisch und kostenfrei ihre zwei jährlichen De Psycho-lo-Exemplare zugesandt bekommen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir die Zeitschrift …

Continue reading

Wichtige Informationen zu den Mitgliedskarten!!

Im Rahmen der ausserordentlichen Generalsversammlung vom 7. Juli 2018 wurde Artikel 20 der ALEP-Statuten abgeändert. Art. 20. L’exercice social comprend la période entre le 1er septembre de l’année x et le 31 août de l’année x+1. Il est clôturé par l’Assemblée générale annuelle qui est organisée autour du 15 octobre. Lors de l’Assemblée générale sera …

Continue reading

Besuch beim „Service d’Assistance aux Victimes de Violence Domestique“ (SAVVD)

Der Besuch bei berufstätigen Psychologen hat eine motivierte Studentengruppe in diesem Semester zu „Femmes en détresse“, genauer dem SAVVD geführt. Im Vordergrund der Arbeit des multiprofessionellen Teams steht die (Krisen-) Intervention bei häuslicher Gewalt. Dabei wird ein erstes kurzfristiges Hilfsangebot nach einer polizeilichen Intervention bereitgestellt, welches primär auf die Stabilisierung des Opfers abzielt. Grundsätzlich ist …

Continue reading