Infobroschür «Psychologie studéieren – Wat muss ech wëssen?»

Iwwert de Summer huet d’ALEP eng Infobroschür ausgeschafft, déi sech speziell un zukünfteg Psychologiestudente riicht an e sëllechen Informatioune souwuel zu Opbau vum Studium vun der Psychologie am Allgemengen, wéi och zu de Spezifizitéite vum Studium a verschiddene Länner enthält. Ab der Foire de l’étudiant am November wäerte mer ufänken, d’Broschür systematesch op allen Informatiounsveranstaltungen, wou mer …

Continue reading

WICHTIG: Änderung der Mitgliedschaftsgebühren

Der Vorstand der ALEP hat entschieden, die Mitgliedschaftsgebühren in Höhe von 15 Euro (De Psycho-lo-Abonnement) für das Jahr 2018-2019 abzuschaffen. Die daraus resultierende Vereinheitlichung des Mitgliedschaftsbeitrages auf 10 Euro beinhaltet, dass von nun an sämtliche Mitglieder automatisch und kostenfrei ihre zwei jährlichen De Psycho-lo-Exemplare zugesandt bekommen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir die Zeitschrift …

Continue reading

Wichtige Informationen zu den Mitgliedskarten!!

Im Rahmen der ausserordentlichen Generalsversammlung vom 7. Juli 2018 wurde Artikel 20 der ALEP-Statuten abgeändert. Art. 20. L’exercice social comprend la période entre le 1er septembre de l’année x et le 31 août de l’année x+1. Il est clôturé par l’Assemblée générale annuelle qui est organisée autour du 15 octobre. Lors de l’Assemblée générale sera …

Continue reading

Besuch beim „Service d’Assistance aux Victimes de Violence Domestique“ (SAVVD)

Der Besuch bei berufstätigen Psychologen hat eine motivierte Studentengruppe in diesem Semester zu „Femmes en détresse“, genauer dem SAVVD geführt. Im Vordergrund der Arbeit des multiprofessionellen Teams steht die (Krisen-) Intervention bei häuslicher Gewalt. Dabei wird ein erstes kurzfristiges Hilfsangebot nach einer polizeilichen Intervention bereitgestellt, welches primär auf die Stabilisierung des Opfers abzielt. Grundsätzlich ist …

Continue reading

Verëffentlechung vun ären Aarbechten am Psycho-lo!

Hutt dir wärend ärem Studium interessant Aarbechten geschriwwen, an wëllt déi gären mat aneren interesséierten Psychologiestudenten deelen? Wëllt dir spéiderhin an d’Fuerschung goen an awer schonn virdrun an engem méi klengen Kader eppes verëffentlechen? Dann schéckt dach eis ären Artikel! Mir liesen all Artikel duerch an entscheeden eis fir déi bescht Artikelen déi dann verëffentlecht …

Continue reading

Rapport: Soirée d’Information sur la Psychologie 2018

Den 20. Abrëll 2018 huet erëm eis traditionell Soirée d’Information sur la Psychologie am Haaptsiège vun der BGL BNP Paribas um Kierchbierg stattfonnt. Ganz genau 70 Interessenten (Schüler, Studenten, Elteren an Kollegen) haten sech afonnt fir sech iwwert den Psychologiestudium ze informéieren an eppes iwwert d’Diversitéit vum Beruff vum Psycholog gewuer ze ginn. Wei gewinnt huet den Owend …

Continue reading