Wichtige Informationen zu den Mitgliedskarten!!

Im Rahmen der ausserordentlichen Generalsversammlung vom 7. Juli 2018 wurde Artikel 20 der ALEP-Statuten abgeändert. Art. 20. L’exercice social comprend la période entre le 1er septembre de l’année x et le 31 août de l’année x+1. Il est clôturé par l’Assemblée générale annuelle qui est organisée autour du 15 octobre. Lors de l’Assemblée générale sera …

Continue reading

Besuch beim „Service d’Assistance aux Victimes de Violence Domestique“ (SAVVD)

Der Besuch bei berufstätigen Psychologen hat eine motivierte Studentengruppe in diesem Semester zu „Femmes en détresse“, genauer dem SAVVD geführt. Im Vordergrund der Arbeit des multiprofessionellen Teams steht die (Krisen-) Intervention bei häuslicher Gewalt. Dabei wird ein erstes kurzfristiges Hilfsangebot nach einer polizeilichen Intervention bereitgestellt, welches primär auf die Stabilisierung des Opfers abzielt. Grundsätzlich ist …

Continue reading

Verëffentlechung vun ären Aarbechten am Psycho-lo!

Hutt dir wärend ärem Studium interessant Aarbechten geschriwwen, an wëllt déi gären mat aneren interesséierten Psychologiestudenten deelen? Wëllt dir spéiderhin an d’Fuerschung goen an awer schonn virdrun an engem méi klengen Kader eppes verëffentlechen? Dann schéckt dach eis ären Artikel! Mir liesen all Artikel duerch an entscheeden eis fir déi bescht Artikelen déi dann verëffentlecht …

Continue reading

Rapport: Soirée d’Information sur la Psychologie 2018

Den 20. Abrëll 2018 huet erëm eis traditionell Soirée d’Information sur la Psychologie am Haaptsiège vun der BGL BNP Paribas um Kierchbierg stattfonnt. Ganz genau 70 Interessenten (Schüler, Studenten, Elteren an Kollegen) haten sech afonnt fir sech iwwert den Psychologiestudium ze informéieren an eppes iwwert d’Diversitéit vum Beruff vum Psycholog gewuer ze ginn. Wei gewinnt huet den Owend …

Continue reading

D’ALEP kritt en neien Logo !

Iwwert déi lescht Wochen huet den Comité vun der ALEP en neien Logo fir eis Associatioun ausschaffen gelooss. Ab der nächster Woch wäerten op allen Dokumenter an Plattformen vun der ALEP d’Logoen ausgetosch ginn. Eist „Monster“ bleift och weiderhin d‘Maskottchen vun der ALEP.           

Soirée d’Information sur la Psychologie 2018

Den Comité vun der ALEP freet sech, iech op en Neits d’Soirée d’Information sur la Psychologie unzekënnegen, déi dëst Joer den 20. Abrëll ab 19:00 Auer am Haaptsiège vun der BGL BNP Paribas um Kierchbierg (50, avenue J-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg) stattfënnt. Och fir d’Editioun 2018 konnten mer erëm eng ganz Rëtsch interessant Intervenanten gewannen, déi …

Continue reading