Schéi Feierdeeg!

D’ALEP hofft dat dir schéi Chrëschtdeeg hat a hutt a wënscht iech ee gudde Rutsch an dat neit Joer!